تقویم آموزشی

                     تقويم سال تحصيلي 99-98 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

                                             نيمسال اول 99-98

فرايند

تاريخ

انتخاب واحد از طريق اينترنت

98/06/10 تا 98/06/20

شروع كلاسها

98/06/23

حذف و اضافه و اصلاح انتخاب واحد

98/07/06 تا 98/07/12

حذف تكدرس تا تاريخ

98/09/14

ارزشيابي اساتيد

98/10/01 تا 98/10/20

پايان كلاسها

98/10/19

امتحانات

98/10/21 تا 98/11/03

تعطيلات بين دو نيمسال: 98/11/04 لغايت 98/11/11

                                                 نيمسال دوم 99-98

فرايند

تاريخ

انتخاب واحد از طريق اينترنت

98/11/01 تا 98/11/10

شروع كلاسها

98/11/12

حذف و اضافه و اصلاح انتخاب واحد

98/11/26 تا 98/12/02

حذف تكدرس تا تاريخ

99/02/19

ارزشيابي اساتيد

99/03/01 تا 99/03/20

پايان كلاسها

99/03/22

امتحانات

99/03/24 تا 99/04/05

ترم تابستان: 99/04/28 تا 99/06/06

تذكر مهم : كلاسها برابر برنامه، ‌از اولين روز اعلام شده، تشكيل و حضور و غياب نيز انجام مي­گيرد. مسئولين آموزش طبق مقررات و نظريه شوراي آموزشي محترم دانشگاه در اين امر همكاري مي­نمايند.حضور كليه دانشجويان در روزهاي حذف و اضافه بمنظور گرفتن و امضاء تائيديه انتخاب درس الزامي مي­باشد. ضمناً حذف و اضافه در تاريخ­هاي ذكر شده از طريق وب صورت خواهد گرفت.       

            معاونت آموزشي دانشگاه  

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/24
تعداد بازدید:
8058
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal