اعضاي هيئت علمي

 

سمت: عضو هیئت علمی و مدیر گروه پرستاری

نام و نام خانوادگی: علی دشتگرد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری (بهداشت جامعه)

آدرس پست الکترونیکی:  dashtgarda@bums.ac.ir

تلفن تماس: 32523899-056

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: محمدهادی سروری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری(مراقبت­های ویژه)

آدرس پست الکترونیکی: sarvarimh@bums.ac.ir

تلفن تماس: 32523899-056

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: سیدمصطفی محسنی زاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

آدرس پست الکترونیکی: mohsenizadehm@bums.ac.ir

تلفن تماس: -

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: نرجس خاتون طاهری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری

آدرس پست الکترونیکی: taherin@bums.ac.ir

تلفن تماس: -

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: مرجان فرزاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری(داخلی جراحی)

آدرس پست الکترونیکی: mfarzad@bums.ac.ir

تلفن تماس: 32523899-056

فایل رزومه:

 


 

سمت: مربی آموزشی

نام و نام خانوادگی: مریم احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری- کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

آدرس پست الکترونیکی:ahmadimaryam922@gmail.com

تلفن تماس: 32521762-056

فایل رزومه:

 

سمت: مربی آموزشی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا فرد

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

آدرس پست الکترونیکی: rezafard38@yahoo.com

تلفن تماس: 32523899-056

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی و مدیر گروه مامایی

نام و نام خانوادگی: مریم سادات کاتبی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی( آموزش مامایی)

آدرس پست الکترونیکی: maryam.katebi8244@yahoo.com

تلفن تماس: 32521762-056

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: آسیه مودی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری مامایی

آدرس پست الکترونیکی: moudia@bums.ac.ir

تلفن تماس: -

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: فرزانه صفاجو

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری بهداشت باروری

آدرس پست الکترونیکی:  fsafajou@bums.ac.ir

تلفن تماس: -

فایل رزومه:

 

سمت: عضو هیئت علمی و مدیر گروه بهداشت عمومی

نام و نام خانوادگی: زهره برزگری اسفدن

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

آدرس پست الکترونیکی: z.barzegari@bums.ac.ir

تلفن تماس: 32521763-056

فایل رزومه

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: علی عرب احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

آدرس پست الکترونیکی: aliarabahmadi69@gmail.com

تلفن تماس: 32523899-056

فایل رزومه

 

سمت: عضو هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: فائزه وحدتی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم تشریح

آدرس پست الکترونیکی:  F.vahdati110@gmail.com

تلفن تماس: 32521763-056

فایل رزومه

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/12/05
تعداد بازدید:
11303
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal