پرسنل دانشكده

 

سمت: مسئول امور اداري و روابط عمومي

نام و نام خانوادگي: علي بسكابادي

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم اجتماعي

آدرس پست الكترونيكي: Boskabadi.ali@Bums.ac.ir  

تلفن تماس: 32521763-056

 

سمت: مسئول آموزش

نام و نام خانوادگي: مريم احمدي

مدرك تحصيلي: كارشناس پرستاري- كارشناس ارشد مديريت آموزشي

آدرس پست الكترونيكي: -

تلفن تماس: 32531761-056

 

سمت: كارشناس آموزش

نام و نام خانوادگي: راضيه نصيري نژاد

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم تربيتي- مديريت و برنامه ريزي آموزشي

آدرس پست الكترونيكي: -

تلفن تماس: 32531761- 056

 

سمت: مسئول امور دانشجويي - فرهنگي

نام و نام خانوادگي: داود رزويني

مدرك تحصيلي: كارشناس كتابداري

آدرس پست الكترونيكي:  Razvini@Bums.ac.ir  

تلفن تماس: 32531762- 056

 

سمت: كارشناس امور دانشجويي - فرهنگي

نام و نام خانوادگي: افسانه يادگاري علي آباد

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم تربيتي- مديريت و برنامه ريزي آموزشي

آدرس پست الكترونيكي: -

تلفن تماس: 32531762- 056

 

سمت: مسئول كتابخانه

نام و نام خانوادگي: محبوبه سادات خداپرست مقدم

مدرك تحصيلي: كارشناس نرم افزار كامپيوتر

آدرس پست الكترونيكي:khodaparast@bums.ac.ir

تلفن تماس: 32531764-056

 

سمت: حراست

نام و نام خانوادگي: مريم حيدري

مدرك تحصيلي: كارشناس علوم تربيتي- مديريت و برنامه ريزي آموزشي

آدرس پست الكترونيكي:-

تلفن تماس: 32523980- 056

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/14
تعداد بازدید:
4973
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal