شماره تماس : 05632531762   

 پست الکترونیک : qnrs@bums.ac.ir

کد پستی : 88978-97619

آدرس: خراسان جنوبی- قاین – میدان 17 شهریور - دانشکده علوم پزشکی قاین